logo
Image
I was wandering randomly on Facebook and stumbled on this photo contest ad of Vietnam Heritage, and the exciting ao dai theme made me register. [ more... ]
Every year, this magazine's Photo Award Competition attracts a huge number of entries... [ more... ]
Vietnam Heritage xin được chúc mừng 19 tác phẩm đoạt giải thưởng và cũng xin chúc mừng 107 tác phẩm triển lãm xuất sắc của Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2018 - Vietnam Heritage Photo Awards 2018. [ more... ]
I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 7 do tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa, du lịch của đất nước Việt Nam. [ more... ]
Page(s):  2 3 4 5 6